left right
swinnica.litworowy szczyt-wielki kopieniec